Enter a short paragraph of text or Adsense code, or disable the intro text entirely, in the theme options panel.

לימודים

http://www.istoreil.co.il/145492/%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%a4%d7%93, קרא עוד בנושא

חדשות לימודים

לימודים הם כיום אחד
התחומים הבסיסיים והמושרשים ביותר בכל חברה מתקדמת באשר היא, דוגמת מדינת ישראל.
מעבר לשנים עשר שנות הלימוד אותם עוברים כמעט כולנו החל מילדותנו ועד לגילאי
העשרה, רובם המכריע של הצעירים בימינו בוחרים לפנות בשנות העשרים או השלושים
לחייהם למסלול לימודים נוסף ומתקדם יותר – לימודים אקדמאיים, לימודי תעודה,
לימודים מקצועיים וכד’.

בעוד בעבר מדובר היה
בפריבילגיה השמורה לבני אצולה בלבד, כיום פתוח עולם הלימודים, המאפשר רכישת ידע
והשכלה גבוהה פחות או יותר בכל תחום שרק ניתן להעלות על הדעת, בפני מרבית האזרחים
במדינה, ובעולם המערבי כולו. הזכות ללמוד ולרכוש השכלה, אשר מעבר להעשרת דעתנו גם
מאפשרת לנו לרכוש מקצוע